Строителни Решения, 2D и 3D Проекти

Предлагаме дрон услуги свъзани с изработването на 2d и 3D модели, подходящи за визуализации, картографиране и др. от архитекти и 3D creators и дизайнери.

Въздушни 360 VR Проекти

Въздушните 360 панорами позволяват уникален интерактивен поглед. терасовидните снимки на сгради преди да е започнал строежът им предават натурална визуализация на всички етажи или интересни точки

Виртуални полети и Инспекция на Съоръжения

виртуалните полети позволяват подробно изучаване и заснемане на трудно достъпни съоръжения, фасади на високи сгради, покриви и др.