Строителни Решения, 2D и  3D Проекти

Предлагаме дрон услуги свъзани с изработването на 2d и 3D модели, подходящи за визуализации, картографиране и др. от архитекти и 3D creators и дизайнери.

Въздушни 360 VR Проекти

Въздушните 360 панорами позволяват уникален интерактивен поглед. терасовидните снимки на сгради преди да е започнал строежът им предават натурална визуализация на всички етажи или интересни точки

Снимки и анализ на парцели

Височинни карти

Изготвяне на височинни карти и топографски анализ на земеделски и градски земи.

Снимки за реклами и обяви

Гафични очертания на имоти по скица, които помагат на продавачи и инвеститори

Снимки за визуализации

Изработване на визуалиации, които са важен елемент за архитекти, строители и клиенти.

Моделиране в 3D среда

Изработваме 3D проекти с 3DS Max, Sketchup, Corona Render, etc.

Фото реалистични визуализации

Изработваме фотореалстични визуализации от различни камери и ъгли, които са изключително важен елемент за архитекти, строители и клиенти. Моделираме 3D обекти, като добавяме елементи, текстури и др.

Моделиране на 3D обекти 

Добавяне на елементи и текстури

Рендиране на изображенията