Информационен видео клип за Часът на земята (Earth Hour), най-мащабното събитие, посветено на опазването на планетата, организирано от WWF (Световен фонд за дивата природа).

Провежда се всяка последна събота на месец март, когато граждани, бизнеси и правителства по целия свят едновременно изключват електрическото осветление, отправяйки призив за устойчиво и отговорно бъдеще и давайки фокус върху изменение на климата.

Още проекти