Информационен видео клип за Часът на земята (Earth Hour), най-мащабното събитие, посветено на опазването на планетата, […]
Информационен видео клип по проект ,,Хъб за разделно събиране на употребяван текстил и система за електронно […]
Информационен видео клип по проект ,,Хъб за разделно събиране на употребяван текстил и система за електронно […]