“Of all the means of expression, photography is the only one that fixes a precise moment in time.”

– Henri Cartier-Bresson

Информационен видео клип за Часът на земята (Earth Hour), най-мащабното събитие, посветено […]
Информационен видео клип по проект ,,Хъб за разделно събиране на употребяван текстил […]
Информационен видео клип по проект ,,Хъб за разделно събиране на употребяван текстил […]